Colaboraciones

AGRAÏMENTS

Divina Aberració” ha estat possible gràcies al suport i recolzament de molts professionals i al talent de tot un equip tècnic i creatiu.

 Volem agrair a l’ajuntament de Benetússer la seua col·laboració, així com a Trasto produccions.

 Agrair també a l’Institut Valencià de Cultura el seu suport concedint-nos 11.852 euros en ajut a una nova producció de teatre i circ al 2020.

 
AGRADECIMIENTOS

“Divina Aberración” ha sido posible gracias al soporte y apoyo de muchos profesionales y al talento de todo un equipo técnico y creativo.

Queremos agradecer al ayuntamiento de Benetúser su colaboración, así como a Trasto producciones.

Agradecer también al  Institut Valencià de Cultura su soporte al concedernos 11.852 euros en ayuda a nueva producción de teatro y circo en el 2020.